Senest redigeret 23.07.09

Glistrupgaarden

Ulfborg herred, som Glistrup ligger i, hørte under herregården Nørre Vosborg, som fra 1708-1779 var ejet af slægten Leth. Det første, vi hører til stednavnet Glistrup er i starten af 1700-tallet, hvor navnene Oluf og Anders dukker op i kirkebogen. Mange sider er meget vanskeligt læselige, men i 1712 står tydeligt ”9. Mars” efterfulgt af en tekst og et personnavn med J, sluttende med ”af Glistrup i Nissum”. To slægter bliver ved giftermål knyttet til stednavnet, idet først Johan Pedersen i 1718 gifter sig med Mette Andersdatter og derefter Laust Jørgensen i 1722 ægter Anne Olufsdatter. Begge antager i overensstemmelse med skik og brug herefter navnet Glistrup.

I den første folketælling fra 1787 er Glistrupgaarden opført som en gård med to familier. Første familie er Johans linje, som via datteren Inger ved ægteskab i 1747 overgår til svigersønnen Jessper Thuesen. Det er et dobbeltægteskab: samme dag ægter Jesspers bror Niels Ingers søster Anne, men dette par kan ikke følges videre. Jessper og Inger får mange børn, og deres slægt står i mange år fremover stærkt i området. Sønnen Peder overtager andelen i gården ved faderens død i 1779 og gifter sig i 1783 med Ellitz Jensdatter Moese, men da han selv dør i 1790, og ydermere Ellitz senere samme år dør i barselsseng, overtager broderen Thue hans plads, herunder forsørgelsen af hans børn. Ved folketællingen i 1801 er det således Thue Jesspersen Glistrup, der er husfader i 1. Familie på Glistrupgaarden.

Den anden familie er Laust Jørgensen Glistrups efterkommere, først Oluf (1723-1810), derefter Laust (1756-1822). Laust har i første ægteskab med Karen Magrethe Pedersdatter af Suddermark sønnerne Ole (1787-1847), Peter (1788-?), Anders (1791-1849) og Christen (1796-1870) - Christen er min tip-tip-oldefar. Ved den ældste søn Peders dåb i 1783 var en af fadderne selveste godsejeren Christen Linde de Friedenreich, som havde Nørre Vosborg fra 1779 til 1786. Peder døde imidlertid som fireårig, hvorefter den næste søn efter almindelig skik og brug fik hans navn. På samme måde havde min tip-tip-oldefar en navnebroder, der døde som spæd i 1794.

Karen Magrethe dør i februar 1799, men allerede i oktober gifter Laust, som på det tidspunkt er 44 år, sig igen med den 22-årige Kirsten Andersdatter. Med hende får han børnene Karen Magrethe, Anders, Jeppe, Anne og Else Marie. Han har altså to sønner, som begge hedder Anders Laustsen, den ene 12 år ældre end den anden!

Ved folketællingen i 1834 er Glistrupgaarden opdelt i to, men Thue Jesspersen og hans efterkommere er væk. Den første gård har nu den yngste Anders Lauersen (eller Laustsen, begge former benyttedes i flæng) som husfader. Da faderen døde allerede i 1822, har han formentlig som ældste hjemmeboende søn overtaget fæstemålet, selvom han kun var 19 år gammel. De ældre brødre, sønnerne af Karen Magrethe, er tilsyneladende flyttet hjemmefra, hvilket var helt normalt, da de jo havde nået skældsår og alder. Ved samme folketælling (1834) finder vi således den ældre broder Anders i Erslev, Morsø Nørre i Thisted Amt som ”selvejerhusmand, lever af sin have”, mens Christen står som slagter i Ringkøbing og Ole som værtshusholder i Lemvig, så nu flytter slægten til byen!

Anders Lauersen (den yngste) ægtede i 1834 Anne Marie Adsersdatter. De fik ingen sønner, men i 1845 datteren Kirsten Marie. Hun giftede sig i 1867 med Christen Nielsen Femhøi, som derved overtog gården og videreførte slægtens besiddelse, hvilket fremgår af folketællingen i 1880. De fik flere børn, herunder Anders Glistrup Nielsen (født 1868), og optræder i folketællingen 1890 stadig på gården. I 1916 er de imidlertid erstattet af en anden familie - hvad der er blevet af dem står hen i det uvisse. Hermed er Glistrup-slægterne endeligt borte fra Glistrupgaarden(e).

Lausts efterkommere har næsten konsekvent videreført slægtsnavnet Glistrup på mandssiden, men også i mange tilfælde som mellemnavn på kvindesiden, hvilket har ført til en meget omfangsrig og vidt forgrenet Glistrup-slægt. Jessper Thuesens familie bar navnet mens de boede på gården, men børnene tog det normalt ikke med sig videre. En undtagelse er imidlertid Peder Jesspersens søn Jens Pedersen, som blev født i Glistrup i 1786 og som voksen slog sig ned i Ramme Sogn som møllebygger, tog navnet Glistrup med sig og videregav det til sine efterkommere, hvoraf 4. generation (4 søskende, født i årene omkring 1900 i Ramme) stadig bar det. Mindst én linje bærer herfra stadig navnet, omend nu kun som mellemnavn, men ellers er alle kendte Glistrup'er i dag af Laust Glistrups linje.


FT1787 – opslag 2

1.Familie       Peder Jesspersen Glistrup 31 mand
                    Ellitz Jensdatter 28 hans kone
                    Inger Johannesdatter 80 hans moder enke (76!)
                    Jens Pedersen Glistrup 2 deres Barn
                    Elsa Jesspersdatter Glistrup 29 [Peders søster]
2.Familie       Olle Lauridsen Glistrup 30 mand [fejl! – det er Laust Olufsen Glistrup!]
                    Karen Magrethe Sudermark 31 hans kone
                    Olle Lauridsen Glistrup 2 deres Barn
                    … (?)

FT1801 – opslag 3

1.Familie      Thue Jesspersen 43 husbond
                   Mette Marie Jensdatter 34 hans kone
                   Johanne Marie 8 deres barn
                   Anders 4 deres barn
                   Else 1 deres barn
                   Jens Pedersen 16 husbonds broders barn
                   Jesper Pedersen 14 husbonds broders barn
                   Inger Pedersine 11 husbonds broders barn
                   Christen Christensen 34 Tjenestefolk
                   Anne Pedersdatter 20 Tjenestefolk
                   Jens Christensen 63 Tjenestefolk
2. Familie     Laust Ollesen 46 husbond
                   Kirsten Andersdatter 28 hans kone
                   Olle Laustsen 14 Barn af 1.ste Ægteskab
                   Peder Laustsen 12 Barn af 1.ste Ægteskab
                   Anders Laustsen 9 Barn af 1.ste Ægteskab
                   Christen Laustsen 5 Barn af 1.ste Ægteskab
                   Karen Magretha 1 Datter af 2.det Ægteskab
                   Olle Laustsen 84 Hans Fader, Enkemand

FT1834 – opslag 3 (nu to gårde, men kun én familie på hver)

En Gaard      Anders Lauersen 32 ugift Gaardmand
                  Kirsten Andersdatter 63 Enke Hans Moder der af ham forsørges
                  Anna Lauridsdatter 24 ugifte Hendes Børn
                  Else Marie Lauridsdatter 22 ugifte Hendes Børn
                  Inger Kirstine Pedersdatter 14 ugift Tjenestepige

En Gaard     (...)

FT1840 (mangler)

FT1845 (mangler)

FT1850 - opslag 2

En Gaard     Anders Lauridsen 48 gift Gaardmand, (…)
                  Anne Marie Adsersdatter 34 gift hans kone
                  Kirsten Marie Andersen 5 deres Datter
                  Else Marie Andersdatter 18 tjenestepige

En Gaard     (...)

FT1855 – opslag 17

En Gaard     Anders Lauridsen 53 gift Gaardmand, Huusfader
                 Anne Marie Adsersen 42 gift hans kone [alder forkert]
                 Kirsten Marie Andersen 10 ugift deres Datter
                 Stefan (?) Jeppesen 19 ugift Tjenestefolk
                 Johanna Maria Madsen 33 ugift Tjenestefolk

En Gaard     Jesper Sørensen 36 gift Gaardmand, Huusfader
                 Anna Elisabeth Madsen 22 gift hans kone
                 Søren Jespersen 1 ugift deres Søn
                 Ellitz Hansdatter 53 ugift forsørges af huusholdet
                 Poul Olesen 31 ugift Tjenestefolk
                 Anna Maria Johannesdatter 24 ugift Tjenestefolk
                 Jensine Karlsdatter 31 ugift Spinderske

FT1860 – opslag 11

En Gaard     Anders Lauridsen 58 gift Gaardmand, Huusfader
                    Anne Marie Adsersen 41 gift hans kone [alder forkert]
                    Kirsten Marie Andersen 15 ugift deres Datter
                    (ulæseligt) 16 hhv 28 Tjenestefolk

En Gaard     Jesper Sørensen 41 gift Gaardmand, Huusfader
                    Anna Elisabeth Madsen 31 gift hans kone
                    Andreas Jespersen 3 deres børn
                    (ulæseligt) 1 deres børn
                    (ulæseligt) 10 og 10 (?) tjenestefolk
                    Ellitz Hansdatter 60 ugift forsørges af huusholdet

FT1880 – opslag 5

(tællingskommissær i S.Nissum by Kr. Nielsen Glistrup !)

En Gaard     Christen Nielsen Femhøi 43 gift Huusfader
                    Kirsten Marie Andersen Glistrup 36 hans hustru
                    Anders Glistrup Nielsen 12 deres Børn
                    Mariane Pouline Nielsen Glistrup 9 deres Børn
                    Anne Marie Katrine Nielsen 6 deres Børn
                    Niels Laurids Nielsen 4 deres Børn
                    Else Laurine Nielsen 2 deres Børn
                    Niels Christian Femhøi 12 her i huset forsørges
                    Niels Andersen Bjerge 22 Tjenestekarl