Diverse dokumenter

   (under opbygning)


Om Glistrup-gården Om stedet som har givet navn til Glistrup-slægten og om familiens placering dér, mest baseret på oplysninger i kirkebog og folketællinger.
"Den Grønne Bog" En række notater og beretninger omslægten Glistrup, samlet af Kgl. Toldassistent Christen Christensen Glistrup (1849-1927).
Inger Glistrup En beretning om min mormor, Inger Glistrup, og hendes opvækst, nedskrevet af min mor, Anne Marie Petersen.
Inger Glistrups memoirer Nedskrevet af hende selv omkring 1965.
Rasmus (Ric-)Hansens dagbog En levende beretning om Rasmus' emigration til Australien i 1857 sammen med broderen Christian. Den starter med afrejsen fra hjemmet i Tryggelev og slutter med ankomsten til Bendigo nær Melbourne, hvor brødrene til at begynde med slog sig ned som guldgravere. Senere blev de fulgt af lillebroderen Martin, men det er en anden historie.
Rasmus vendte tilbage til Danmark med sin familie i 1875, men Christian og Martin forblev i Australien, hvor deres efterkommere stadig lever.
Huguenottiske flygtninge i Brandenburg og Berlin

Wiki (leksikon)-artikel fra webstedet Familysearch om de huguenottiske flygtninge i Brandenburg og Berlin. Her gives en god og detaljeret oversigt over perioden omkring 1700. Der gives også henvisninger til organisationer og litteratur.
Artiklen er på engelsk.